Digitaalinen (sähköinen) DIAS asuntokauppa on jo mahdollista, vaikka osakekirjat on vielä paperisia. 

Uusissa taloyhtiöissä on vain digitaalisia osakekirjoja. DIAS kaupat voi toistaiseksi tehdä vain paperisista osakekirjoista. 

Edellä mainittu koskee vain osakehuoneistoja. 

Kiinteistöjen kaupat on voinut tehdä jo aiemmin, Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Kiinteistövaihdannan 

palvelussa. Vanhat taloyhtiöt siirtävät ensin osakeluettelot Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen 

huoneistotietojärjestelmään, jonka jälkeen voi paperisen osakekirjan muuttaa digitaaliseksi. Vaikka 

osakeluetteloiden siirtoon huoneistotietojärjestelmään ja osakekirjojen muuttamiseen digitaaliseksi menee 

vielä vuosia, kaupat voi jo nyt tehdä sähköisesti. 

Etuna nopeus, kun pankista ei tarvita erillistä aikaa kaupoille. Kauppakirjan allekirjoituksen voi tehdä netin 

kautta, missä ja milloin haluaa. Allekirjoitukseen tarvitaan Suomalaisen pankin myöntämät henkilökohtaiset 

pankkitunnukset. Kaupat voi toki tehdä vielä perinteisesti. Päätöksen digitaalisesta kaupasta ehtii tehdä, 

vaikka ostotarjousta hyväksyttäessä. 

Tämän hetken edellytykset DIAS kaupoille 

 • Välittäjällä on käytössä DIAS -alusta. 
 • Osakekirjat on myyjän pankin hallussa. 
 • Ostajalla ja myyjällä on Suomalaisen pankin myöntämät henkilökohtaiset pankkitunnukset. 
 • Ostaja ja myyjä on oikeustoimikelpoisia yksityishenkilöitä (ei yritys, kuolinpesä, valtuutettu, edunvalvonnassa). 
 • Ostajan ja myyjän pankit ovat mukana DIAS:ssa. 
 • Ostajilla on rahoitus pankista. 
 • Kauppa tehdään yhdellä kauppakirjalla. 
 • Kaupassa on yksi maksuerä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu. 
 • Taloyhtiön osakeluettelo ei ole siirrettynä Huoneistotietojärjestelmään. 

Kun edellytykset on kunnossa 

 1. Välittäjä aloittaa DIAS kaupat. Tuolloin kauppakirjat ym. kauppaan liittyvät asiapaperit täytyy olla jo luettu ja hyväksytty ostajan sekä myyjän toimesta (ostajalla oltava kolme vuorokautta aikaa tutustua papereihin). 
 1. Pankit tarkastavat kaupan edellytykset omalta kannaltaan. 
 1. Välittäjä käynnistää allekirjoitusvaiheen. 
 1. Ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjat sähköisesti, ja antavat samalla pankeille valtuudet hoitaa tarvittavat raha- ja osakekirjasiirrot. 

Välittäjä lähettää kaupasta tiedon isännöitsijälle ja verottajalle. 

Sähköinen asuntokauppa vie siis vielä kohtuullisen paljon aikaa.